مثلِ پرنده‌ای اسیر تو یک وجب دلواپسی

بی‌نظیر

جای خالی